Beproevingen maken de mens klein en groots tegelijkertijd.

Sessie nr 1 van 10 januari 2022 – Origineel Nederlands.

Plaats : Mezzaverde in Placencia, Belize.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Andromeda – Bewaarengel en bestemmingsbehoeder van Wivine.

Wivine : deze sessie is er gekomen op vraag van de Bestemmingsbehoeder van iemand van onze groep die nu door een zware emotionele levensbeproeving gaat. Die persoon legt daarbij veel moed en een diep geloofsvertrouwen aan de dag. Levensbeproevingen hebben we allemaal gehad of gaan we krijgen. Ik denk dat iedereen hier wel wat zal aan hebben. Het is zeer snel doorgekomen via Andromeda met wie ik vertrouwd ben.  

Andromeda : Mijn lieve mensen, sinds lange tijd is er een strijd tussen hen die het geschreven woord, de filosofische gedachten aanhangen en diegenen die het beleefde de voorkeur geven.

Wat is het belangrijkste denkt u?  Het beleefde! Natuurlijk!

Als dat niet zo was dan zou een ongeletterd persoon geen geestelijke ontwikkeling kunnen bereiken. Dan zou geestelijke ontwikkeling enkel voor een paar ingewijden zijn? Denk eens na!

Het menselijk geheugen is niet onfeilbaar, kort en heeft neiging om alles wat moed en wilskracht vergt te vervormen en te bezoedelen. Dat heeft als gevolg dat wat door Geeselijke Meesters werd doorgegeven door de eeuwen heen, na verloop van tijd volledig verzand is geraakt. Als het al niet werd vernietigd om oude rituelen terug in te voeren.

De mens doet niet graag moeite voor geestelijke dingen. Delegeert het liever aan het priesterschap of nog erger betalen ervoor. Op die manier kunnen ze gewoon hun leven verder zetten want voor hun ziel wordt door anderen gezorgd. Hoe staat het dan met een mens die geen geld heeft? Die er niet kan voor betalen? Denk eens na!

Geef ons regels om te volgen : roepen ze! En als ze die regels krijgen lappen ze hen aan hun laars.

Zovele profeten hebben de mens gevraagd om God niet uit te beelden en zeker niet als mens. Toch is men het blijven doen.

Elke uitbeelding is Hem beperken.

God is de Alomtegenwoordige. Hij is inherent en inwonend in alle levensuitdrukkingen zoals de dieren, de natuur, de minerale wereld, de sterren, en dus ook de mens.

God is geen ideale mens, maar de menselijke ziel, het onsterfelijke in de mens kan wel Goddelijk worden. Dat is het doel van zijn schepping.

Om Goddelijk te worden moet de mens daarnaar verlangen, de wil aan de dag leggen om zijn ziel te laten ontwaken en het doorzettingsvermogen bezitten om zijn ziel te laten groeien.

Dat verlangen ontstaat in het hart van de mens die God wil kennen en hiervoor naar binnen keert in stilte en gebed.

In het begin zal die mens God nog zien als gescheiden van zichzelf. Tot die scheidingslijn gaat vervagen wanneer God zich door die mens uitdrukt. Uiteindelijk zal die mens ertoe komen om die scheidingslijn in zijn geest te vernietigen om zo tot volledige Eenheid te komen met de Goddelijke Vonk die in hem leeft.

Dan pas leeft de mens in Eenheid met het Goddelijke in hem.

Dan kan die Goddelijke Vonk zich volledig uitdrukken door die mens en rechtstreeks contact en invloed hebben op andere mensen.

Totdat die menselijke ziel zijn fysiek lichaam afwerpt en de Woningwerelden of Morontia werelden binnentreedt. Daar zal de menselijke morontia ziel de fusie verwezenlijken met haar Goddelijke Vonk. Deze gefuseerde ziel zal dan haar weg verder zetten naar het Paradijs.

Dat is in het kort de enige en grootste missie van uw leven op aarde. De mens heeft geen andere missie als deze op aarde.

Het proces dat de ziel ondergaat om daartoe te geraken neemt veel tijd in beslag. 

De ziel van de mens is veelzijdig en complex, dus ook zijn groei.

Iedere mens bezit een unieke persoonlijkheid die zich in al de fases van zijn zielsgroei meer en meer zal uitdrukken.

De mensen beschikken over een “vrije wil”  zij mogen kiezen :

wanneer - hoe en hoeveel geestelijke groei ze willen bereiken tijdens hun menselijk leven.

Hierdoor bestaat er geen standaardprocedure voor de geestelijke opleiding van de massa’s.

De ziel van de mens wordt individueel, op maat onderwezen door het leven met vallen en opstaan. Hoe hoger de menselijke ziel klimt, hoe moeilijker het wordt, hoe harder de levenslessen.

Geestelijke kennis moet beleefd worden op alle niveaus van bestaan (materieel – morontieel – geestelijk).

Die beproevingen leren u

-      Nederigheid.

-      Door vallen en opstaan ontdoet de mens zich van zijn waanideeën.

-      Zij leren de mens om zichzelf onder de loep te nemen.

-      Zich te ontdoen van de behoefte voor macht, grandeur en aanzien.

Het zijn de levensbeproevingen die de mensenziel klein en groots maken tegelijkertijd.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.