Het innerlijk verzoeningsproces van het mannelijke en vrouwelijke.

Sessie nr 2 van 15 januari 2022  - Origineel Nederlands.

Plaats : Mezzaverde in Placencia, Belize

Ontvangen door wivine

Bezoeker : Malvantra en Monssoen Melchizedek. (Enkel Malvantra heeft gesproken)

Malvantra Melchizedek : Hallo mijn vrienden, het is lang geleden dat ik jullie heb aangesproken. Wij zijn Melchizedek scholen aan het organiseren hier op uw wereld, aangepast aan uw zielsontwikkeling. Niet op fysiek vlak, wel op het half-materiële vlak. Overal op uw planeet worden er portalen geopend waar de zielen die dorsten naar wijsheid naar die scholen worden gebracht tijdens hun slaap, meditaties en stil gebed.

Dat was iets dat vroeger niet mogelijk was. Toen moest kennis nog via een ander mens of Hogere Wijze overgebracht worden. Dat had zijn nadelen en daar gaan we het nu niet meer over hebben. Daar hebben we het voldoende over gehad.

Er zijn er die daarmee akkoord zullen gaan, anderen dan weer niet. De mens is vrij in zijn denken en zijn geloof. Net zoals er regels bestaan om een maatschappij te doen draaien en te beveiligen. Die zijn ook niet dezelfde in al uw Landen en Staten. Daar bestaat ook onenigheid over.

Daar houden, wij, de Melchizedeks die zich bezighouden met de zielsgroei, ons niet mee bezig.

Wij houden ons bezig met het doel van uw leven op aarde.

Namelijk, U volledig openen voor het Fragment, de Vonk van De Vader die in u leeft.

Uw God Fragment weet alles over uw mogelijkheden in uw leven al voor Hij bij jullie komt inwonen. Hij stelt dan op voorhand een voorlopig plan op om uw zielsontwikkeling in goede banen te leiden.

U kunt dat vergelijken met een eerste schets van een architect die een plan maakt voor de bouw van een huis. De klant zal daar nog details aan veranderen tot hij tevreden is. Ook tijdens de bouw kan de klant nog veranderingen aanbrengen aan het oorspronkelijk plan. Zelfs als de woning af is, kan de klant nog binnenmuren uitbreken of een bijgebouw toevoegen.

Zo vergaat het ook met het basisplan dat uw God Fragment voor u heeft opgesteld. Het is een voorstel : u aanvaardt het of niet.

Iedere keer dat u iets verandert, verandert ook uw lot.

Laat mij toe u een voorbeeld te geven .

U wilt een steunmuur in uw huis weghalen om een grotere leefruimte te creëren. Door dat te doen valt het plafond op uw hoofd. Dat is niet te wijten aan “ongeluk” of aan een “vervloeking”, maar aan uw onwetendheid of zorgeloosheid over de gevolgen van uw daad.

Uw God Fragment komt voort uit de Oneindige Liefde van diegene die u God noemt.

Die oneindige Liefde is de levensadem van alle leven en wijsheid.

Als u uw “levensplan” wilt veranderen doe dat dan met de zuiverste liefde die u kunt voortbrengen uit uw hart, laat het weten met overtuiging en liefde aan God.

De “Oneindige Liefde” reageert altijd en enkel op wat uit uw hart komt.

Dan zal God u zegenen, u aanmoedigen en raad geven. U zult gaan beseffen dat uzelf de bouwmeester bent van uw ziel en dat dit ook geldt voor de anderen. U zult dorst krijgen, dorst naar meer wijsheid en liefde, altijd maar meer.

Het is de aard van uw inzet voor - en uw verbintenis met “De Oneindige Liefde” dat van belang is.

Wij staan altijd klaar om jullie op te vangen. Maar nooit tegen uw wil.

Wees u er van bewust dat het niet zozeer de wijsheid is die u wilt vergaren die van belang is. Eerder de wegen die u ernaar toe leiden en wat u onderweg ervaart en beslist.

We kwamen u spreken over het tweede, fundamenteel aspect van “De oneindige Liefde” , van God : het Vrouwelijke.

Uw bibliotheken zijn gevuld met duizenden heilige geschriften, met verlichtende woorden die allemaal over de tijdperken heen hun nut hebben gehad om de mens te helpen ontwaken.

Ze zijn echter allemaal door een mannelijk bewustzijn doorgegeven en opgeschreven. Hierdoor leeft er nog bij heel veel mensen het idee dat wat Heilig is enkel uit de mond van een man kan komen. Al wat Hoog en Verheven is, is per definitie mannelijk. Met als gevolg dat uw mensheid iets fundamenteels mist om vooruit te geraken.

Het Vrouwelijke aspect van de Oneindige Liefde.

Het drukt zich uit in de twee partners van De Vader in de Triniteit :

-      De Eeuwige Zoon – die ook ‘Moeder’ is en samen met De Vader de Schepper Zonen van het Paradijs schept.

-      De Oneindige Geest die dankzij bekomen mogelijkheden van De Vader, Haar Paradijs Dochters schept – namelijk de Moeder Geesten van de plaatselijke universa.

Maar ook in u.

Wilskracht en Wijsheid wandelen hand in hand met tederheid, compassie en intuïtie. Het ene kan niet gescheiden worden van het andere wilt men het goddelijke in zichzelf verwezenlijken.

Goddelijke wijsheid komt intuïtief en om door te zetten heeft men wilskracht nodig.

Om dat evenwicht te herstellen in het supra-bewustzijn van de mensheid hebben een Paradijs Zoon en een Paradijs Dochter zich geïncarneerd in een vrouwelijk lichaam.

Zoals nu vrouwen hun mannetje staan, zich vermannen, hun professionele ambities willen verwezenlijken, zo krijgen mannen hoe langer hoe meer behoefte naar een vredevolle omgeving, zachtheid en tederheid, tranen mogen laten en niet altijd de stoere moeten uithangen of soldaatje spelen.

Beiden zoeken naar het heilige in hun, naar het geestelijke en vinden dat op hun eigen manier. De man en de vrouw zoeken onbewust naar hun tegenpool buiten zichzelf. Hierdoor komen ze dikwijls voor teleurstellingen te staan want die geestelijke kracht leeft in hen zelf.

Het feit dat in vele religies de vrouw geen belangrijke rol mag spelen, tot zelfs geweerd wordt van gebeds- en erediensten heeft haar zielsontwikkeling nooit achteruit gezet.

Zielsontwikkeling is een innerlijk, intuïtief proces. Het wordt beleefd in het hart. Het brengt mededogen met zich mee, drang naar vrede en rust. Die twee aspecten – intuïtie en compassie, heeft de vrouw van nature meegekregen. Dat is iets dat men haar nooit heeft kunnen afnemen. Enkel wanneer zij dat zelf wilt of in haar vertrappelt omdat ze denkt dat ze minderwaardig zijn.

De mens gaat leren om Kracht en Tederheid, het vrouwelijk en mannelijk aspect van God in zichzelf te verzoenen.

Uw wereld wordt oorlogsmoe en heeft behoefte aan verzoening, liefde, mededogen, vrede en respect voor elkaar.

Met andere woorden : aan het ‘vrouwelijke’.

Dat innerlijk verzoeningssproces is nu begonnen en zal zich over uw planeet verspreiden. Wat nu onrealiseerbaar schijnt te zijn, zal plots wel kunnen.

Dan pas zal uw mensheid een grote stap vooruit zetten.

We zijn daar, mijn vrienden. We staan dicht bij jullie. Dit was Malvantra Melchizedek, vergezeld van Monssoen.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.