Liefde, dat is alles wat we van jullie vragen.

Sessie nr 5 van 24 maart 2022 - Nederlandse vertaling– Origineel Frans.

Locatie: Mezzaverde in Belize

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Christus Michael - Soeverein van het plaatselijk universum Nebadon, bekend als Jezus van Nazareth op uw wereld.

Christus Michael: Mijn kinderen, ik vraag jullie allemaal om te leren liefhebben.

Om van al uw broers en zussen te houden.

Om liefde naar iedereen te sturen zonder onderscheid. Zelfs degenen die u als uw ergste vijand beschouwt.

Jullie planeet heeft het enorm nodig. Ze dorst naar liefde.

Dat is alles wat we van u vragen. Maak de zaken niet ingewikkeld.

Stuur liefde vanuit uw hart naar landen, naar leiders en ik zal het intensiveren zodat iedereen het kan ontvangen.

Leer dit te doen. Dat is alles wat ik van u vraag.

Maak jezelf los van de leugens en valse informatie van de media, van degenen die de wereld naar een catastrofe leiden door jullie tegen elkaar uit te spelen.

Stuur uw liefde elke dag naar alle landen en volkeren die lijden. Een intense liefde, zo intens dat ze boven alle oordeel, boven alle woede, alle angst en alle onverschilligheid staat.

Als u het kunt, zal ik achter u staan om het te intensiveren, want uw wereld heeft er grote behoefte aan. Een zeer grote behoefte.

Ieder van jullie is hiertoe in staat, leg uw handen in de Mijne, in die van Mijn Vader.

Vraag om mijn Aanwezigheid bij u, naast u wanneer u besluit uw liefde over de ander uit te storten. Niet alleen uw vrienden, uw land, uw etniciteit, of door weg te kijken van andere mensen die lijden. Nee, vooral naar degenen die u als uw vijand ziet en naar degenen waar u geen respect voor hebt, of onverschillig voor bent.

Si vous n’êtes pas capables de le faire, vous garderez votre monde dans l’iniquité, dans la discorde. Prisonnier de votre propre haine et colère qui cherche à se venger et à punir.

Aimez comme je vous ai tous aimé quand j’étais sur terre et comme je continue à vous aimer.

Le monde entier change, il y a une nouvelle perception, une nouvelle conscience qui s’élève. Celle de l’Unicité.

Essayez de faire ce que je vous demande et faites le tous les jours. Votre Foi en moi donnera des ailes à votre amour.

Soyez patient et vous verrez que la Nouvelle Conscience du respect de l’un pour l’autre va s’épanouir plus vite mondialement et évitera de faire couler encore plus de sang et de mettre encore plus de monde dans la misère.

Votre planète n’est pas surpeuplé et tout est là pour vous nourrir tous et vous donner à tous une vie confortable selon les besoins de chacun et les situations climatiques où vous vivez. Votre science a tout en main pour y remédier.

Votre rôle c’est de donner votre amour inconditionnel à tous sans distinction et sans jugements. Je serai à vos côtés pour vous y aider à partir du moment que vos intentions sont pures.

Je ne suis pas là pour un jugement dernier. Pour punir les mauvais et sauver les bons après une destruction totale de votre planète. Je suis là pour vous aider à aimer comme Moi je vous aime tous. Ce n’est qu’ainsi que vous sauverez votre monde d’un désastre. C’est votre responsabilité.

N’hésitez-plus.

Je suis là à côté de vous pour vous soutenir dans cet effort. Car la division du monde n’est que le reflet de ce qui se passe dans votre propre cœur.

Pointez le doigt vers votre cœur et nettoyez le de tout ce qui n’est pas « amour ». Augmentez votre qualité d’amour avec Mon aide pour transformer Urantia.

Als u dit niet kunt doen, dan gaat u uw wereld in ongerechtigheid, in onenigheid houden. Gevangene zijn van uw eigen haat en woede op zoek naar wraak en straf.

Heb lief zoals ik van jullie allemaal hield toen ik op aarde was en zoals ik van jullie blijf houden.

De hele wereld is aan het veranderen, er is een nieuwe perceptie, een nieuw bewustzijn aan het opkomen. Die van uniciteit.

Probeer te doen wat ik van u vraag en doe het elke dag. Uw geloof in Mij zal uw liefde vleugels geven.

Wees geduldig en u zult zien dat het Nieuwe Bewustzijn van respect voor elkaar wereldwijd, sneller zal openbloeien en voorkomen dat er meer bloed wordt vergoten en meer mensen in de ellende worden gebracht.

Jullie planeet is niet overbevolkt en alles is aanwezig om jullie allemaal te voeden en jullie een comfortabel leven te geven in overeenstemming met de behoeften van elk en de klimatologische situaties waarin jullie leven. Uw wetenschap heeft alles voorhanden om dit te verhelpen.

Uw rol is om onvoorwaardelijke liefde aan iedereen te geven zonder onderscheid en zonder oordeel. Ik zal aan uw zijde staan om u hierbij te helpen, zolang uw bedoelingen zuiver zijn.

Ik ben hier niet voor een Laatste Oordeel. Om de slechten te straffen en de goeden te redden na de totale vernietiging van jullie planeet. Ik ben hier om jullie te helpen lief te hebben zoals ik jullie allemaal liefheb. Alleen dan zullen jullie uw wereld redden van een ramp. Het is uw verantwoordelijkheid.

Aarzel niet.

Ik sta naast u om u hierbij te ondersteunen.

De verdeeldheid in de wereld is slechts een weerspiegeling van wat er in uw eigen hart gebeurt.

Wijs naar uw hart en reinig het van alles wat geen 'liefde' is. Verhoog uw kwaliteit van liefde met Mijn hulp om Urantia te transformeren.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in blauw zie het Urantia Boek.