Morontia Mota en de Duistere Prins van Haat.

Sessie nr 7 van 4 juni 2022 – origineel Nederlands

Plaats : Mezzaverde in België

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : Monssoen Melchizedek.

Nota Wivine :

-      wij gaan in meditatie met de bedoeling om korter bij ons inwonend God Fragment te komen en hogere geestelijke inzichten te ontvangen. Het resultaat is dikwijls dat we in een diepe meditatie vallen waar we niets horen of voelen, en uitkomen zonder enige herinnering van wat er is gebeurd. Dat brengt bij velen frustraties mee omdat ze niets hebben gezien of gehoord. Heb dan op een gegeven moment gevraagd : wat moet ik hen zeggen over wat men leert tijdens die diepe meditaties?

-      Een ander knelpunt is : wat met de gebeurtenissen of gevechten die al 8 jaar plaatsvinden in Ukraine tegen de Russische bevolking van Ukraine, die uiteindelijk een inval van Rusland tot gevolg heeft gehad in Ukraine zelf?? Want heel dat gebeuren affecteert de wereld op vele economische vlakken, met daarbovenop de westerse nieuwsberichten die de meningen van de mensen polariseren (de goeden en de slechten) en naar mijn gevoel zelfs een tastbare egregor of wervelwind van haat heeft geschapen, een wervelwind van haat tegen de Russchische bevolking die men heeft willen oplaaien over heel de wereld. Iets dat volgens mij heel gevaarlijk is voor de wereldbevolking. Vandaag is het Rusland, een wereldmacht, en wie zal het morgen zijn? China? India? Zijn wij erin gelukt om deze haat met zijn onderliggende angsten te breken?

Monssoen Melchizedek :

1.   De diepe meditaties.

Zij die hun inwonend God Fragment of God willen benaderen via hun handelingen en liefdesgedachten, krijgen tijdens hun diepe meditaties of slaap zielsopleidingen waar men zich niets van herinnerd. Tijdens die diepe meditaties worden er ook veranderingen aangebracht aan de breincellen en later aan heel het lichaam.

Jullie gaan allemaal naar school om het 'Morontia Mota' te leren. De menselijke ziel wordt ingewijd in alle niveaus van "Morontia Mota" om gradueel hogere geestelijk inzichten te verwerven die niets meer te maken hebben met al wat u leest, hoe geestelijk het bij u ook mag overkomen.

Dit geldt voor de hoger geschoolde intellectueel, voor de niet-geschoolde mens en iedereen ertussen in. Alsmede voor hen die zich hebben teruggetrokken in kloosters en goeroes die menigten onderwijzen.

Morontia Mota is de naam van die geestelijke universele, goddelijke, religieuze, filosofische kennis en waarden die in de Morontia-werelden heerst. Wanneer de mens op aarde ernaar verlangt een hoger geestelijk inzicht te verwerven, dichter bij de Goddelijke Wijsheid te komen, zijn inwonend God Fragment wilt benaderen, dan begint die persoon met het volgen van dezelfde Morontia Mota lessen op de 1e Woning Wereld, als een gewone, overleden ziel.

Naarmate de ziel van een levend persoon door de 7 Woningwerelden van de morontia werelden vordert, zal zijn of haar opleiding in Morontia Mota perfectioneren.

Inderdaad, niemand houdt herinneringen over aan deze Morontia Mota-opleiding.

Het zou uw levenslessen vervalsen om die kennis mee te brengen in uw dagelijks leven. Net als men u de vragen en antwoorden van een examen op voorhand zou geven.

Wat de mens wel zal ontvangen naargelang de vooruitgang van zijn ziel, zijn vlagen van “intuïtief weten”, het besef van diepe inzichten die zijn leven veranderen, zijn manier om naar zijn medemens te kijken en ermee om te gaan.

Zijn liefde voor al de mensen zal hiermee groeien. Een liefde die meer en meer zal gelijken op die van ouders voor hun kinderen : of ze nu verkeerde dingen hebben gedaan of niet. Maakt niet uit, die liefde verdwijnt niet omdat kinderen zich misdragen. Want kinderen zijn toch maar kinderen en soms weten ze niet beter of kunnen ze niet beter op dat moment in hun leven. Zij zullen het allemaal wel leren uit hun vergissingen en beter doen naargelang ze opgroeien. De ene al wat sneller dan de andere.”

-       Het eerste voordeel om daarmee te beginnen tijdens uw leven op aarde, is dat de ziel, dankzij haar materieel leven met zijn moeilijkheden en zijn dualiteit (goed-kwaad), veel sneller zal vooruitgaat en tot Verlichting komen tijdens zijn leven. Om dan te transformeren in de Godmens of de individuele staat van Licht en Leven. Wat het uiteindelijk doel is van het leven op aarde.

-       Het tweede voordeel is : hoe meer mensen het stadium van een Liefdevol Godmens bereiken, hoe meer er zijn die invloed kunnen uitoefenen op het collectieve bewustzijn van de mensheid. Iets wat ten goede komt zowel van de slechten als van de goeden.

Er is slechts een handvol van deze ‘verlichte’ mensen nodig om alles omver te gooien en uw wereld de goede richting in te sturen.

Uw wereld beleefd nu grote veranderingen. De laatste strijd wordt nu gestreden om het “Licht” te doen zegevieren.

Het nieuwe motto in uw wereld zal worden :

Ieder mens zal een ander mens vooruithelpen, ieder land zal de hand uitsteken naar een ander land in nood en ervoor zorgen dat zijn eigen bevolking in vrede kan leven en economisch groeit. Geen bevolking of land zal uitgesloten worden of in de ban gelegd worden. Landen zullen hun soevereiniteit bewaren en niemand zal zich nog bemoeien met de manier waarop een land of regio zich religieus en cultureel leven ontwikkelt. Er zullen verschillende modellen zijn van staatsbeheer die ieder op hun manier de eigen bevolking tot geestelijk inzicht zal brengen. Geestelijk inzicht wordt niet verworven door een vorm van Staatsbeheer.

Het is niet zo dat er voor het ogenblik één goed model is van staatsbeheer die kan opgelegd worden aan andere landen of geschikt is voor ieder land. Trouwens het opleggen van een model van staatsbeheer aan andere volkeren, gepaard gaande met het opleggen van zijn eigen menselijke moraal, komt niet van de Hogere Geestelijke Wereld. Integendeel.

De landen zullen zich in de nabije toekomst onderwerpen aan de afgesproken wetten van een wereldregering of organisatie. Niemand zal uit die organisatie uitgesloten worden, noch vogelvrij verklaart worden.

De organisatie van de Verenigde Naties zal stilaan deze rol gaan spelen, maar kan dat nu nog niet omdat er machtige landen zijn die nog altijd hun eigen weg gaan, twee maten en gewichten handhaven om hun macht over de wereld te handhaven. Wat voor een ander geldt, geldt niet voor hen.

Machtige landen wier motto is : verdeel en heers. Dat verdelen doen ze al decennia lang op een heimelijke manier waardoor ze niet rechtstreeks met de vinger kunnen gewezen worden.

Deze situatie is niet houdbaar voor de geestelijke ontwikkeling van de mensheid, noch voor een wereld waar vrede, economische groei, educatie en gezondheidszorg voor iedereen gegarandeerd wordt.

Daarom zijn jullie nu terechtgekomen in de laatste strijd van de Duisternis tegen het Licht.

Er zijn vele onrusten in verschillende landen voor het ogenblik, kleine ogenschijnlijk plaatselijke oorlogen die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben, toch is dat niet zo. Het behoort allemaal tot één plan.

Slechts één daarvan zal de wereld organisatie volledig veranderen en een derde nucleaire wereldoorlog afwenden.

Dat is de proxy-oorlog die zich nu afspeelt tussen Ukraine en Rusland. Deze twee landen hebben het op zich genomen om de rol van katalysator te spelen. Hierdoor zal de mensheid als geheel zijn keuzes kunnen maken en voorgoed de invloeden van de laatste “Prins der Duisternis”, de “Prins van de Haat”, de rug toe te keren.

Deze laatste “Prins der Duisternis die Gods bestaan negeert, heeft het aangezicht van ‘haat’ aangenomen. Hij kan zodanig op het bewustzijn van de mensen inwerken dat hij niet alleen een individu, een groep, een regio, maar vele landen in één ruk kan beïnvloeden om zich met haat te keren tegen een ander land dat hij als gevaarlijk voor zijn heerschappij beschouwt.

Dit is nu de test voor al de mensen van goede wil, die Licht in zich dragen.

Laat u niet meeslepen door uw negatieve emoties, want op die manier doet u precies wat hij van u verwacht. Door te willen straffen of wraak te nemen op degene die u als de slechterik beschouwt, wordt u net als de "Prins van Haat", neemt u zijn gezicht aan. Door dit te doen dimt u uw eigen licht, wat erg schadelijk is voor uzelf en voor de hele mensheid.

Dit territoriale conflict in Oekraïne werd lang geleden door derden uitgelokt door de sluimerende "haat" van een deel van de Oekraïense bevolking tegen de Russische bevolking van hun eigen land op te fokken. Dit conflict is in de loop der jaren militair zo geëscaleerd dat Rusland zich in gevaar voelde en de Russische bevolking van Oekraïne te hulp schoot door militair in te grijpen om het ergste te voorkomen.

Als gevolg daarvan kende het Westen zichzelf het recht toe om de agressor te straffen met zware economische sancties die het Russische volk hadden moeten uithongeren en isoleren. De hele wereld werd aangemoedigd om hieraan deel te nemen, soms zelfs met politieke druk aangespoord.

Maar het werkte niet. De rest van de wereld, die het grootste deel van de wereldbevolking vertegenwoordigt, heeft het gezicht gezien van deze psychotische, buitensporige westerse haat tegen Rusland en keerde zich ervan af.

Al het buitensporige kwaad dat het Westen Rusland heeft willen aandoen, keert zich nu tegen hen.

Al de goddelijke krachten en hogere liefdegevoelens die onze groep mensen hier hebben kunnen opwekken, in coördinatie met ons, werden in het collectief bewustzijn van de mensheid gebracht door jullie autonome Gedachtenrichters (God Fragmenten) en daar hebben er velen over de wereld op ingepikt. Er zullen er nog veel meer bijkomen die de zinloosheid van ruzies, geweld en oorlog, veroorzaakt door het opzetten van de ene bevolkingsgroep tegen de andere met de hulp van de media, omkoperij en bewapening, de rug zullen toe keren. Die tijd is voorbij. Conflicten worden uitgesproken en er komt een einde aan de hegemonie over de wereld van de negatieve krachten die in het Westen opereren. De tijden zijn gekeerd. Verdeel en heers zal geen mode meer zijn.

Ukraine zal transformeren op vele niveaus en heropgebouwd. De zonnebloemen zullen terug bloeien op hun velden en die mensen zullen het beter hebben dan voorheen.

Het Westen zal zich transformeren dankzij het spirituele ontwaken van de jongere generaties die zich perfect zullen integreren in deze nieuwe wereld waar een nieuwe mentaliteit van wederzijdse hulp en respect voor alle volkeren zal heersen.

Alle leugens komen nu uit zodanig dat iedereen zich rekenschap zal geven van de decennia lange manipulaties en onderdrukking door diegenen die in de greep zaten, en sommigen nog zitten, van de “Duistere Prins van Haat”.

Denk niet dat plots alles zal wegwaaien als bij mirakel. De strijd zal nog wat duren, gepaard gaande met veel natuurrampen over de wereld.

Wij zien daar het einde van met een overwinning van het Licht over de Duisternis. Het kan ook niet anders. Onze liefdevolle God, of hoe men Hem ook noemt, samen met de Hogere Geestelijke wereld zijn altijd winnaar.

De mensheid leert slechts uit moeilijkheden en tegenslagen. Oorlog en natuurrampen kunnen katalysatoren zijn om tot hoger bewustzijn te komen en zich naar binnen te keren tot God.

De tijd is aangebroken waar men zijn geschillen zal uitpraten door wederzijdse toegevingen en begrip voor de situatie van de andere.

De mensheid komt stilaan tot het besef dat ze een eenheid vormt. Dat als men een ander wilt schaden, gelijk voor welke reden, men daardoor eerst en vooral zichzelf schaadt.

Hoe meer mensen God in zichzelf zoeken, Hem een plaats geven in hun leven, hoe meer men Gods raad zoekt vooraleer men op basis van negatieve gevoelens impulsief gaat reageren, hoe aangenamer uw wereld zal worden.

De mensheid als Eenheid heeft nog een weg te gaan.

Er zullen twee machtige landen naar voren treden. Landen die ooit God en religie geweerd hebben. Landen waar de bevolkingen hebben afgezien en uit hun fouten hebben geleerd. Landen waar God nu kan inwerken, al is het bij elk op een iets andere manier. Zij zullen de andere landen meehelpen naar een wereld van echte vrijheid, van wederzijdse hulp. Die landen zijn : Rusland en China.

Rusland zal het doen via zijn religie en zijn ontluikende goedhartigheid. China zal geen religie ontwikkelen. God zal daar inwerken op ieder individu waardoor hun religie inwaarts zal groeien, persoonlijk. Op die manier zal het collectieve bewustzijn van dat volk geestelijk naar omhoog getrokken worden.

Zij zullen samenwerken met alle landen van goede wil en meehelpen waar nodig is in Azië, het Midden-Oosten, Latijns Amerika en Afrika. Zij zullen samenwerken met andere grootmachten die hetzelfde doel voor ogen hebben. Zij zullen meehelpen om armere landen, die jarenlang geteisterd werden door oorlog en terrorisme om op hun eigen benen te staan en hen echte vrijheid en zelfstandigheid geven zodat ze in het slechtste geval niet meer in kampen moeten leven en/of afhankelijk blijven gedurende generaties van humanitaire hulp.

Hierdoor zal ook de oude en nieuwe vorm van kolonialisme verzwakt worden en op termijn verdwijnen.

Verrast het u?

De mensheid is een Eenheid.

Van binnen zijn jullie allemaal dezelfde en jullie zijn allen bewoond door een Fragment van God die van jullie Goden wilt maken als jullie de deur opendoen, Hem kennen.

Jullie verschillen in persoonlijkheden, in uiterlijke lichamelijke kenmerken, in religies of filosofieën, door de regio’s waar jullie wonen – warm, gematigd of koud klimaat. Maar niet van binnen.

Ooit zal de bevolking van Urantia zo ver gevorderd zijn op geestelijk gebied dat ze geen technologieën meer zal nodig hebben. Dan zullen de geestelijke krachten van deze vergeestelijkte mensheid zo sterk zijn dat ze met de gedachte zal kunnen scheppen. Nu al is dit binnen het bereik van sommigen.

De geestelijke evolutie van een volk wordt niet bepaald door zijn technologieën, wel door de geestelijke, mentale vermogens die hem zullen toestaan om al het nodige materiële te scheppen met zijn creatieve gedachten. Belangloze gedachten die in overeenstemming en harmonie zijn met de Liefdevolle Orde van het universum, van God.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in blauw zie het Urantia Boek.