Is het leven willekeuring ontstaan?

Sessie nr 13 van 7 december 2022 Ė Nederlandse vertalingĖ origineel Frans.

Plaats : Mezzaverde in BelgiŽ.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker:

-      Meester Geest nr 3 van Superuniversum nr 3

-      De Oneindige Geest van de Triniteit

Opmerkingen van Wivine:

Om wat volgt beter te begrijpen, moet ik eerst mijn vraag aan u uitleggen. Ik had in de loop der jaren rapporten gelezen van bekende oude en nieuwe wetenschappelijke onderzoekers (wiskundigen, microbiologen, enz.), die als resultaat van hun onderzoek tot de conclusie waren gekomen dat het universum, het leven, niet willekeurig was ontstaan. Dat er een bewuste, intelligente en creatieve Allerhoogste Geest moest zijn die het geschapen had. De vroegere wetenschappers, die het debat met de religies niet wilden aangaan, zagen er, na onderling overleg, van af om er publiek over te praten. Maar de dingen zijn sindsdien veranderd en er zijn momenteel wetenschappers die, ten gevolge van hun onderzoeken, durven te spreken over deze Grote Intelligentie die in de hele schepping aanwezig is.

Maar wie is dan deze Grote Intelligentie, deze Allerhoogste Geest: de Universele Vader of de Oneindige Geest?

Volgend bericht kwam door tijdens een groepsmeditatie die we via bilocatie doen in de Placencia-tempel.

Mijn ervaring en de boodschap :

Er kwam veel licht uit de deuren, ventilatieopeningen en het dak van de tempel toen ik daar aankwam. Ik landde voor de voordeur en het was ineens Ďdaglichtí Ė ik had het gevoel dat ik er fysiek stond. Ik opende de deur en liep naar binnen waar ik een aantal van de groep herkende. We begroetten elkaar hartelijk. Ik zag twee mensen uit de groep die er bijstonden als bevroren beelden. Ik vroeg me af of ze echt, bewust aanwezig waren? Wat bij ontvangst van de rapporten niet het geval leek te zijn, omdat ze zich als afwezig hadden gemeld. Toen ging ik op een stoel zitten tegenover het altaar, naast de inkomdeur. Na enkele ogenblikken merkte ik dat ik dieper in meditatie vertrok en dat het gevoel fysiek aanwezig te zijn en de daglicht was verdwenen.

Ineens ging het dak van de tempel open en werd het breder. Er kwam een sterk Licht binnen dat de indruk gaf van heel hoog te komen, van heel verre hemelen, verder dan ons plaatselijk universum Nebadon.

Plotseling sprak er een stem in mij boven mijn hart die zei:

Ik ben Meester-Geest nr. 3 van Superuniversum nr. 3. Ik ben de stem waardoor de Oneindige Geest tot u zal spreken.

De Oneindige Geest: Mijn kinderen, ik ben de Oneindige Geest en ik verheug me erover tot jullie te kunnen spreken via het reflectie communicatiesysteem dat op jullie planeet werd ingevoerd.

De Allerhoogste Geest van de universa ben ik: de Oneindige Geest.

Ik ben de God van actie en geest van de Triniteit. Ik implementeer alle creatieve ideeŽn van God de Vader-vader en van God de Zoon-moeder.

Ik spreek over deze twee Godheden van de Triniteit als 'vader en moeder' omdat ze samen scheppen. Omdat Zij twee ancestrale complementaire Scheppende Goddelijke Krachten en Persoonlijkheden zijn van de Triniteit. Ze zijn niet identiek, ze zijn verschillend en onafscheidelijk van elkaar.

Ik ben de derde godheid van de Triniteit. Degene die in actie treedt om hun ideeŽn te materialiseren en te implementeren. Ik ben de goddelijkheid die direct en indirect al het leven een creatieve intelligentie schenkt, een bewustzijn dat in staat is om te leren door ervaring in overeenstemming met ieders bestaansniveau. Met andere woorden, een bacterie of virus zal niet hetzelfde type bewustzijn of creatieve intelligentie bezitten als een mens, een Middenwezen, een Engel of een Melchizedek in een plaatselijk universum.

Ik ben het die het Paradijs-Eiland heeft geschapen met de miljarden volmaakte werelden van Havona die er omheen circuleren.

Vervolgens schiep ik de zeven Meester-Geesten en de Moeder-Geesten - metgezellen van de Paradijs-Schepper-Zonen in de plaatselijke universa.

Elke Meester-Geest heeft een Superuniversum geschapen dat 100.000 plaatselijke universa bevat. Elk plaatselijk universum is het koninkrijk in de hemelen van een Schepper-Zoon uit het Paradijs der Orde van de Michaels, geschapen door De Goddelijke Vader-vader en De Zoon-moeder.

Elke keer dat Ze een Schepper-Zoon creŽren, creŽer ik voor Hem een perfecte metgezellin - Zijn Moeder-Geest - om gezamenlijk het plaatselijk universum te beheren en te bevolken waarvoor Zij verantwoordelijk zijn. Ik begiftig de Moeder-Geesten met de vermogens om ieder schepsel in haar plaatselijk universum van een adequaat bewustzijn en intelligentie te voorzien.

Ik, de Oneindige Geest, ben de Allerhoogste Intelligentie achter de creatie van alle universums die jullie wetenschappers tegenkomen in hun wetenschappelijk onderzoek.

Er is nog iets dat jullie wetenschappers al gedeeltelijk hebben ontdekt en nog verder zullen uitdiepen, en dat is dat er een kracht is die alle wezens, alle bestaande dingen naar het Paradijs trekt. Die de mens aanspoort zijn Schepper te zoeken.

Dat komt voort uit de aanwezigheid van de Drie Godheden van de Triniteit in alle 7 Superuniversa. Zij vullen de gehele georganiseerde kosmos.

Door :

1) Het circuit van de universele Vader van de ďpersoonlijkheidĒ en van de God Fragmenten

2) Het circuit van de geestelijke krachten van de Zoon-moeder.

3) Mijn circuits van mentale gaven en intelligente organisatie van de energieŽn van het universum.

Mensen op jullie wereld hebben altijd de fout gemaakt te denken dat bewustzijn en geest uit materie voortkomen, terwijl het omgekeerde waar is.

Het is niet de evolutie van uw materiŽle wereld die aan de oorsprong ligt van jullie ontluikende geestelijkheid, noch van jullie creatieve intelligentie.

Dat komt van ons, de Triniteit-Godheden. Wij hebben u deze mogelijkheid sinds het begin van de schepping ter beschikking gesteld, zodat u vrijwillig en bewust kunt opklimmen van het materiŽle niveau naar het geestelijke niveau om uiteindelijk het goddelijke, Paradijs niveau te bereiken.

Dank u, mijn kinderen, om naar mij geluisterd te hebben. Ik ben de Oneindige Geest, sprekend door de stem van Meester Geest nr 3, schepper van het Superuniversum nr 3.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor meer uitleg over de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.